مقدار رفتن
خودرویی است که از سال ۱۹۹۶ تا کنون تولید شده‌است. این خودرو در کلاس خودرو کامپکت قرار گرفته، طراحی آن موتور جلو، خودرو محور جلو، خودرو چهار چرخ محرک بوده است. آئودی ای۴ یک خودرو است که در سال‌های ۱۹۹۴–اکنون در آلمان تولید شده‌است. طراحی آن چهار چرخ محرک است. آئودی ای۵ خودرویی است که از سال ۲۰۰۷–کنون/>۲۶،۰۴۱ builtدر آلمان و مکزیک تولید شده‌است. طراحی آن موتور جلو، خودرو محور جلو و خودرو چهار چرخ محرک بوده است. سیستم جعبه‌دندهٔ آن ۸ دنده به صورت دستی است. آئودی ای۶ خودرویی است که از سال C۴: ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷،C۵: ۱۹۹۷ - ۲۰۰۴، C۶: ۲۰۰۴ - کنون در آلمان، اورنگ‌آباد، هند، مکزیک، چانگچون، جمهوری خلق چین، جاکارتا و اندونزی تولید شده‌است. طراحی آن موتور جلو، خودرو محور جلو، خودرو چهار چرخ محرک بوده ‌است. آئودی ای۷ خودرویی است که در سال‌های ۲۰۱۰ تا تولید شده‌است. طراحی آن موتور جلو، خودرو محور جلو و خودرو چهار چرخ محرک بوده ‌است. سیستم جعبه‌دندهٔ آن ۷ دنده است.

متن هایی از مقدار رفتن
keywords : مقدار،رفتن،مقدار رفتن
امروز : 09/20 | صفحات : 1 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132